1. Jelen szabályzat egy szerződés, amely egyrészről a TRIODENT FOGÁSZATI CENTRUM (továbbiakban a Szolgáltató), mint a dirtywindows.hu és a hozzátartozó domainnevek alatt elérhető weboldalak és szolgáltatások – ideértve a fórumokat és egyéb szolgáltatásokat is – (továbbiakban együttesen: a Szolgáltatás) Szolgáltatója, másrészről a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban a Felhasználó) között jött létre.

2. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató által közzétett tartalom és a szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, képet és egyéb anyagokat, szerkesztési elvet, a szolgáltatás üzemeltetése során használt egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, design-t) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3. Regisztráció: A jelen szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a szolgáltatás regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja jelen szabályzatot.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó – a Szolgáltató félrevezetésére vagy egyéb rossz szándékkal – nyilvánvalóan valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. A regisztráció során a felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania, továbbá meg kell adnia egy e-mail címet is.
Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott felhasználó felelőssége. Az egyes felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

4. Adatok gyűjtése és felhasználása: A Szolgáltató a felhasználók által a regisztráció és a szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli, melyet harmadik félnek nem ad tovább (kivéve 5-ös pont). Az adatok gyűjtésére azért van szükség, hogy jobb minőségű szolgáltatásokat nyújthassunk valamennyi felhasználónknak! A regisztráció során megadott e-mail cím nem publikus és senki sem fér hozzá (kivéve 5-ös pont). Az oldal cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény elérésének érdekében.

5. A személyes adatok megosztása: Abban az esetben kerülnek megosztásra a felhasználók személyes adatai (ez mindössze a felhasználók e-mail címét jelenti, hiszen semmilyen egyéb személyes adatot nem kérünk) a Szolgáltatón kívülálló vállalatokkal, szervezetekkel vagy személyekkel, ha jóhiszeműen feltételezzük, hogy az adatokhoz való hozzáférés, az adatok felhasználása, megőrzése vagy közzététele ésszerűen indokolt annak érdekében, hogy a vonatkozó hatályos jogszabálynak, előírásnak, jogi eljárásnak vagy a végrehajtható közigazgatási intézkedésnek megfeleljenek, illetve felhasználóinknak a jogait, tulajdonát vagy biztonságát fenyegető veszéllyel szembeni, a jogszabály által előírt vagy megengedett módon védekezzenek.
Továbbá a felhasználóknak lehetőségük van e-mail címük megjelenítésére és további személyes adataik megadására a profil beállításaiban, azonban ezek megadása és nyilvánossá tétele nem szükséges, ez a felhasználó szabad döntése.

6. A választás lehetősége: Az oldal látogatóinak nem kötelességük regisztráni és elkerülhetik a Szavazás használatát is. Google Analytics-el kapcsolatosan információk a 8-as pontban.

7. A dirtywindows.hu az univerzális Google Analytics követő kódot használja.

8. A Google Analytics részletes biztonságáról és adatvédelméről az alábbi linken olvashattok: Biztonság és adatvédelem a Universal Analytics rendszerben

9. Az oldalon lévő tartalmakat a Szolgáltató bármely pillanatban, bármilyen engedély és indok nélkül törölheti, mivel azok a Szolgáltató tulajdonát képzik a Felhasználók által létrehozott tartalmak esetében is!